सदस्यता
यस संस्थामा निम्नानुसार योग्यता पुगेका नेपाली नागरीक सदस्य रहनेछन्।

 • साधारण सदसय
  १६ बर्ष उमेर पुगेका नेपाली भाषा साहित्य सेवी एंव सर्जकहरु तोकिएको शुल्क बुझाएर यस संस्थाको साधारण सदस्य बन्न सक्नेछन्। सदस्यता वितरण कार्यकारिणी समितिका सदस्यबाट हुनेछ। त्यसको उत्तरदायित्व समितिको सम्बन्धित सम्बन्धित सदस्य हुनुपर्नेछ।
   
 • आजीवन सदस्य
  निम्न ७ को उपनियम ९ बमोजिम साधारण सदस्यता गर्न सक्ने योग्यता पुगेको साहित्यप्रेमी व्यक्तिलाई निश्चित शुल्क बुझाई कार्यसमितिको निर्णयद्धारा सदस्यता प्रदान गर्न सकिनेछ।
   
 • मानार्थ सदस्य
  नपालको ऐतिहासिक, साहित्यिक सांस्कृतिक र कलाका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुयाउने व्यक्तिलाई रीतपूर्वक मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न सकिनेछ। तर यस्तो सदस्य पदाधिकारी रहने छैन।
   
 • यशस्कर सदस्य
  दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानलाई बिशिष्ट सहयौग पुयाउने व्यक्तिलाई कार्यसमितिले तोके बमोजिम यशस्कर सदस्यता प्रदान गरिनेछ अर्थात् यसलाई सहयोगी सदस्यको रुपमा लिइनेछ।
   
 • संरक्षक र सल्लाहकारको व्यवस्था

 • संरक्षकको व्यवस्था
  भाषा साहित्यको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति मध्येबाट समितिले एकजना संरक्षकको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
   
 • सल्लाहकारको व्यवस्था
  आवस्यकतानुसार कार्य समितिले सल्लाहकारको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

  Dayitwa Wangmaya Pratisthan Dwara Prakasit
Message
publication
Book
Gallery
कार्यालय : घ २ - ३०२
एकता मार्ग,
चावहिल, काठमाडौं
फोन नं ४८६४७६
पो ब नं ६७६६, काठमाडौं
More..